Základní pokyny pro práci s našimi produkty

Mozaiková omítka se nanáší zejména na minerální podklady v exteriérech i interiérech. Vhodným podkladem jsou např. štukové omítky, podklady přestěrkované cementovými tmely, sádrokartonové desky, zateplovací systémy fasád  apod. Po odzkoušení přilnavosti lze nanášet i na nesavé podklady jako je např. sololit atd.v interiérech (zde je třeba počítat s horší aplikací při nanášení na kolmé stěny).

 • Podklad musí být rovný a bez trhlin, suchý a dostatečně vyzrálý, pevný, bez prachu, starých nátěrů a nesoudržných částic.
 • Musí být zbaven biologického napadení (plísně, řasy ).
 • Podklad musí být vyzrálý , tj. pH nesmí být vyšší jak 9.
 • Zvláště je nutno, zejména při aplikaci na soklových částech, ověřit provedení hydroizolací a konstrukčních prvku zamezujících prostupu vody
 • Omítka není vhodná pro vodorovné části v exteriérech trvale zatěžované povětrnostními vlivy a pro trvale vlhké prostředí ani v interiérech.
 • Pro použítí zejména na zateplovací systémy nejsou vhodné příliš syté a tmavé odstíny.
 • Práce nelze provádět za deště,mlhy, silného větru a na přímo osluněných plochách.
 • Optimální teplota při aplikaci je doporučená v rozmezí +15 až + 25 0C.
 • Teplota podkladu a prostředí nesmí klesnout pod + 70 C a nesmí být vyšší jak +30 0C - po celou dobu schnutí !!
 • Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou výrazně ovlivnit rychlost zasychání.
 • Vzhledem k možným barevným rozdílům obsažených písků je nutné jednotlivé celky provádět mozaikovou omítkou vyrobenou z jedné šarže, popřípadě jednotlivé šarže doporučujeme před aplikací vzájemně smíchat.
 • Ostatní plochy je nutno chránit proti znečištění. Znečištěná místa se musí ihned očistit, protože zaschlá omítka se obtížně odstraňuje.
 • Na čerstvě nanesené mozaikové omítce vzniká mléčný zákal, který se během schnutí ztratí. 
 • Působením trvalejšího vlhka může mléčný zákal vystoupit i v pozdější době, po uschnutí se opět ztratí.

 

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě  +5oC až + 25oC.

Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Aplikaci je dobré svěřit odborné firmě.