Upozornění pro naše zákazníky: Firma ROFLEX CZ bude dne 4.7.2022 uzavřena, DOVOLENÁ.

Atesty a osvědčení

Balmineral

Balpolystyren

Barlet akrylát mozaiková dekorativní omítka

Certifikát Barlet mozaiková omítka

Protokol o zkoušce typu BARLET mozaika

Bezpečnostní list - Barlet omítka