Návod a technická data

Návod k použití

dále viz.obecné podmínky pro práci s akrylátovými hmotami:
Podrobný návod dostanete při dodávce zboží jako součást faktury

Technické  informace:

Barevné odstíny: dle základní vzorkovnice
Orientační spotřeba materiálu:  
Základní nátěr cca 0,25 kg/m2
Barlet mozaiková omítka zrnitost 1,6 mm 4,0 – 4,5 kg/m2
Vydatnost:  
Základní nátěr cca 4m2 / 1 kg
Barlet mozaiková omítka zrnitost 1,6 mm 0,22 až 0,25 m2/ kg
   
Objemová hmotnost omítky 1,76 g/ cm3
Doba schnutí omítky cca 24 hod ( při 22 0C, rel vlhkost 50 % )
   
Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy sd  
(Propustnost pro vodní páru) 0,16 m (V2)
Nasákavost vody v kapalné fázi 0,12 kg/m2h0,5 (W2)

Součástí zateplovacího systému Balpolystyren a Balmineral.

Dodavatel a výrobce nenese žádnou odpovědnost za nedodržení výše uvedených podmínek návodu k použití. Montáže svěřte odborné firmě. Dodací, reklamační a obchodní podmínky viz web dodavatele. Výrobce a další info na www.barvyteluria.cz

zateplení