ACETON P6401

Je určen jako speciální rozpouštědlo, např. pro nitrocelulózová lepidla.