Malířský nátěr REMAL STANDARD

REMAL STANDARD , malířský nátěr s výbornou kryvostí

Používá k nátěrům omítek, betonových panelů, panelů z lehčených stavebních hmot, dřevotřískových, dřevovláknitých desek a certis desek v interiérech. Barva má výbornou paropropustnost, proto je vhodná i k nátěrům sanačních omítek
v interiérech.