EPOLEX LAK NA DŘEVO S1300

Popis produktu EPOLEX LAK NA DŘEVO S1300

Lak je určen pro zhotovení vysoce lesklých a tvrdých, transparentních nátěrů dřeva, parket, vláknitých desek, kovů a některých druhů plastických hmot (nutné ověřit) a k napouštění savých podkladů. Před použitím se lak smísí s tužidlem v předepsaném poměru a řádně se promíchá, podle potřeby doředí výhradně předepsaným ředidlem. Nanáší se na suchý, čistý a odmaštěný podklad. Teplota při zasychání nesmí klesnout pod 10 °C. Optimální tloušťky jedné vrstvy 30-40 um. Nátěry odolávají některým chemickým látkám jako např. alkálie, oleje, pohonné hmoty, působení vlhka, některým rozpouštědlům a pod., neodolávají působení kyselin, zejména organických. Nátěry odolávají teplotám až do 120 °C (s ohledem na vlastnosti podkladu.Lak není vhodný pro nátěry vystavené vlivům povětrnosti, které poměrně brzy ztrácejí lesk a mohou sprašovat. Výrobek byl schválen pro nátěry, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Není určen pro nátěry, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, krmivy a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Balení

1,4kg / 4kg / 9kg

Odstíny

bezbarvý

Teoretická vydatnost

11-13m2/kg v jedné vrstvě

Prostředí

interiér

Vzhled

lesk

Ředidlo

S6300

Způsob nanášení

štětcem, válečkem, stříkáním